Twitter FIZ

Brandmeldingsverificatie

Als deelnemer heeft u de mogelijkheid om uw eigen brandmeldinstallatie (brandalarm) te koppelen aan de alarmcentrale van Trigion en is er brandmeldverificatie mogelijk. Dit levert tijdwinst op in het geval van een calamiteit. De meldkamer van Trigion is dan direct op de hoogte en kan rechtstreeks contact leggen: de camera’s richten zich automatisch op de verdachte plek en zo nodig is er snel een surveillanceauto ter plaatse. Voor dit ‘uitrukken’ worden kosten berekend. Wij hebben hiervoor echter zeer gunstige tarieven kunnen afspreken.

Aanmelden brandalarminstallatie bij Trigion: hoe werkt dat?

Het omzetten van de meldingen naar de AlarmServiceCentrale van Trigion gebeurt door het  omprogrammeren van de inbraak en/of brandmeldinstallatie. U zult uw installateur opdracht moeten geven tot het omprogrammeren van deze installatie. Alarmaansluitingen die op onze alarmcentrale worden aangesloten dienen geĂ¯nstalleerd te zijn door een erkend installatiebedrijf. Om de aansluiting te realiseren, laat u uw installateur contact opnemen met de AlarmServiceCentrale van Trigion, tel: 088 2981550. LET OP: Na aansluiting dient u uw protocol/ doelomschrijving kenbaar te maken bij de alarmcentrale.