Twitter FIZ

Camerabewaking

Op diverse plaatsen op de industrieterreinen in Genemuiden en Hasselt, en op alle toegangswegen naar de industrieterreinen, hangen camera’s. Er is sprake van intelligent cameratoezicht waarmee verdachte bewegingen van voertuigen en personen worden geregistreerd. Dat betekent dat er in de meldkamer van Trigion een melding afgaat, zodra iemand zich op bepaalde tijden over een bepaalde lijn dan wel in een bepaald gebied begeeft.

Live view

De beelden van de camera’s in het publieke domein en eventueel uw eigen camera’s worden actief uitgekeken op de meldkamer. Met life view zijn deze beelden rechtstreeks en life door te zenden naar alle andere nooddiensten, zoals de nationale politie. Ook zijn de beelden door te zetten naar de politie auto en naar de surveillant in de surveillant auto. Hierdoor is men zeer snel op de hoogte van de situatie: ‘they have a visual’.

Algemene beschrijving Live View v 9